Såkornet ved Ove Heradstveit

”Jesus er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom Ham” (Joh 14:6)! Gjennom denne podcasten ønsker jeg å vitne om Frelseren!

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify
  • Samsung
  • Podchaser

Episodes

Sunday May 12, 2024

Denne andakten ble holdt som åpningsord på et familiemøte i Misjonssalen Grimstad den 12. mai 2024.

Monday May 06, 2024


Denne talen ble holdt 5. mai 2024 av Ove Heradstveit på et søndagsmøte i Misjonssalen Grimstad. Temaet var kirkeårets tekst for denne søndagen, Matt 7:7-12:
"7 Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. 8 For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.
9 Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, 10 eller gi ham en orm når han ber om en fisk? 11 Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham!
12 Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene."

Friday Apr 26, 2024

Denne talen ble holdt 20. april 2024 av Ove Heradstveit under NLM Sør sin regionkonferanse på Evjetun. Temaet for samlingen var "Gi det videre".

Monday Apr 15, 2024

Denne andakten ble holdt 13. april 2024 av Ove Heradstveit i Misjonssalen Grimstad under et arrangement i regi av Ny Jubel.
Andakten tok utgangspunkt i 4. Mosebok 21:4-9:
"Så brøt de opp fra fjellet Hor og tok veien mot Sivsjøen. For de ville gå utenom Edom-landet. Men på veien ble folket utålmodig og tok til orde mot Gud og mot Moses: «Hvorfor førte dere oss opp fra Egypt for å dø i ørkenen? Her er det verken brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne elendige maten.» Da sendte HERREN serafslanger inn blant folket. De bet israelittene, og mange av dem døde. Folket kom til Moses og sa: «Vi syndet da vi tok til orde mot HERREN og mot deg. Be HERREN at han må ta slangene bort fra oss!» Og Moses ba for folket. Da sa HERREN til ham: «Lag deg en serafslange og sett den på en stang! Alle som blir bitt, skal se opp på den. Da skal de leve.» Moses laget en kobberslange og satte den opp på stangen. Og når noen ble bitt av en slange og så på kobberslangen, fikk han leve."

Sunday Apr 07, 2024

Denne talen ble holdt 31. mars 2024 av Ove Heradstveit i Misjonssalen Grimstad under møtet 1. påskedag.
Leseteksten var fra Matt 28:1-10:
"1 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. 2 Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. 3 Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. 4 Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. 5 Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. 6 Han er ikke her, han er reist opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå! 7 Skynd dere av sted og si til disiplene hans: ‘Han er reist opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham.’ – Nå har jeg sagt dere det.»
8 Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. 9 Og se, Jesus kom mot dem og sa: «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham. 10 Jesus sa til dem: «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.»"

Thursday Apr 04, 2024

Denne talen ble holdt 29. mars 2024 av Ove Heradstveit i Misjonssalen Grimstad under påskemøtet langfredag.
Selve leseteksten var fra Markus 14:26-15:39. 
Ønsker du å gå rett til talen, så spol fram til ca 12:45 i opptaket.

Tuesday Apr 02, 2024

Denne talen ble holdt 28. mars 2024 av Ove Heradstveit under et påskemøte i Misjonssalen Grimstad.
Leseteksten var fra Lukas 22:14-23:
"14 Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene. 15 Og han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. 16 For jeg sier dere: Aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det er blitt fullendt i Guds rike.» 17 Så tok han et beger, ba takkebønnen og sa: «Ta dette og del det mellom dere. 18 For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet.» 19 Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» 20 På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere.
21 Men se: Han som forråder meg, har hånden her på bordet sammen med meg. 22 For Menneskesønnen går bort, slik det er bestemt. Men ve det mennesket som forråder ham!» 23 Da begynte de å trette om hvem av dem det kunne være som skulle gjøre dette."

Monday Mar 18, 2024

Denne talen ble holdt 17. mars 2024 av Ove Heradstveit under et møte i Misjonssalen Grimstad.
Talen tok utgangspunkt i kirkeårets tekst for søndagen: Lukas 1:46-55:
"Da sa Maria:
«Min sjel opphøyer Herren,47 og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.48 For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,49 for store ting har han gjort mot meg,han, den mektige; hellig er hans navn.50 Fra slekt til slekt varer hans miskunnover dem som frykter ham.51 Han gjorde storverk med sin sterke arm;han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet.52 Han støtte herskere ned fra tronenog løftet opp de lave.53 Han mettet de sultne med gode gaver,men sendte de rike tomhendte fra seg.54 Han tok seg av Israel, sin tjener,og husket på sin miskunn55 slik han lovet våre fedre,Abraham og hans ætt, til evig tid.»

Thursday Mar 07, 2024

Denne talen ble holdt 5. mars 2024 av Ove Heradstveit under et møte i Hilleren bedehus, Bergen. Møtet var i regi av Misjon Sarepta.
Talen tok utgangspunkt i Matteus 12 - hvor Jesus helbreder en mann som var besatt av en ond ånd. Fariseerne kan ikke benekte underet, men de anklager Jesus for at det er ved de onde ånders fyrste at han drev ut de onde åndene. 

Tuesday Mar 05, 2024

Denne talen ble holdt 3. mars 2024 av Ove Heradstveit under et møte i Misjonssalen Grimstad.
Talen tok utgangspunkt i kirkeårets tekst for søndagen: Markus 9:17-29:
"17 En i mengden svarte: «Mester, jeg er kommet til deg med sønnen min fordi han har en ånd som gjør ham stum. 18 Når den griper fatt i ham, kaster den ham over ende, og han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet det ikke.» 19 Da sa han til dem: «Du vantro slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten!» 20 De kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus, rev og slet den i gutten så han falt over ende og vred seg og frådet. 21 Jesus spurte faren: «Hvor lenge har han hatt det slik?» «Fra han var liten gutt», svarte han. 22 «Mange ganger har ånden kastet ham både i ild og i vann for å ta livet av ham. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss!» 23 «Om det er mulig for meg?» svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.» 24 Straks ropte guttens far: «Jeg tror, hjelp meg i min vantro!» 25 Da Jesus så folk stimle sammen, truet han den urene ånden og sa: «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg: Far ut av ham, og far aldri mer inn i ham!» 26 Da skrek den høyt, slet voldsomt i gutten og fór ut. Gutten lå livløs, og alle sa at han var død. 27 Men Jesus tok ham i hånden og hjalp ham opp, og han reiste seg.
28 Da Jesus var kommet i hus og disiplene var alene med ham, spurte de: «Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut?» 29 Han svarte: «Dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn og faste.»

Monday Feb 26, 2024

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.
I dette synet møter vi livet på den nye jord, der de frelste skal tilbringe evigheten i salighet. Og ordene i Johannes Åpenbaring erklæres som sanne. Det er Jesus Kristus selv som vitner om dette! Han som kommer snart!

Friday Feb 23, 2024

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.
Dette synet viser at en gang der framme skal en ny jord og en ny himmel skapes. Det er det nye Jerusalem, den evige stad hvor de frelste fra menneskeslekten skal tilbringe evigheten i salighet. All sorg og synd er borte, og aldri mer skal noe urent komme inn i blant menneskene.

Thursday Feb 22, 2024

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.
Dette synet handler om tusenårsriket. Det er tiden etter at Antikrist og hans falske profet er styret, og menneskene som fulgte Dyret har fått sin dom. Jesus Kristus er returnert til jorden som dommer og konge, og de hellige som ikke mottok Dyrets merke skal herske med ham i denne tid.

Tuesday Feb 20, 2024

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.
Dette synet viser oss jubel fra himmelen fordi Guds dom over skjøgen Bablyon nå er fullbyrdet. Til forskjell for den frafalne kristne kirke som har gjort seg uren med all styggedom fra skjøgens gullbeger, har Guds sanne kirke i tiden før Jesu gjenkomst renset seg. Og nå er tiden for Lammets bryllup kommet!

Friday Jan 19, 2024

Denne talen ble holdt 18. januar 2024 av Ove Heradstveit under et møte i Ågotnes bedehus.
Talen tok utgangspunkt i 5. Mosebok 18:9-12:
«Når du kommer inn i det landet Herren din Gud gir deg, skal du ikke etterligne avskyelighetene til folkeslagene som bor der. Det må ikke finnes noen hos deg som lar sin sønn eller sin datter gå gjennom ilden, eller en som driver med spådom, eller en tegntyder eller en som tyder overnaturlige varsler, eller en trollmann eller en som kaster besvergelser eller er et medium for åndemaning, eller en som driver med spiritisme, eller en som påkaller de døde. For hver den som gjør dette, er til avsky for Herren. På grunn av disse avskyelighetene driver Herren din Gud dem bort fra ditt ansikt."

Monday Jan 15, 2024

Denne talen ble holdt 14. januar 2024 av Ove Heradstveit under mannsweekend på Tonstadli ferie-, kurs- og misjonssenter i regi av Misjon Sarepta.
Talen tok utgangspunkt i kirkeårets tekst for søndagen. 

Tuesday Dec 05, 2023

Denne talen ble holdt 4. desember 2023 av Ove Heradstveit under et møte i Helset bedehus. Møtet var i regi av Misjon Sarepta.
Talen tok utgangspunkt i Romerbrevet 16:20: "Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under deres føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere!"
Temaet var den gode strid som vi står i som kristne. Vi må daglig ikle oss Guds fulle rustning - og bli i nåden.

Monday Dec 04, 2023

Denne talen ble holdt 3. desember 2023 av Ove Heradstveit under et møte i Nesjestranda bedehus. Møtet var i regi av Misjon Sarepta.
Utgangspunktet var søndagens prekentekst Lukas 4:16-21.
"16 Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, 17 rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet:
18 Herrens Ånd er over meg,for han har salvet megtil å forkynne et godt budskap for fattige.Han har sendt meg for å rope utat fanger skal få frihetog blinde få synet igjen,for å sette undertrykte fri19 og rope ut et nådens år fra Herren.
20 Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. 21 Han begynte da med å si: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» 22 Alle roste ham og undret seg over nådeordene som kom fra hans munn. «Er ikke dette Josefs sønn?» spurte de."

Sunday Dec 03, 2023

Denne talen ble holdt 2. desember 2023 av Ove Heradstveit under et møte i Eidsvåg bedehus, Romsdalen. Møtet var i regi av Misjon Sarepta.
Utgangspunktet var Johannes 8:31-36:
«'Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri'. De sa til ham: 'Vi er Abrahams ætt og har aldri vært noens treller. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?' Jesus svarte dem: 'Sannelig, sannelig, det sier jeg dere: Den som gjør synd, er syndens trell. En trell blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri'.»

Friday Dec 01, 2023

Denne talen ble holdt 30. november 2023 av Ove Heradstveit under et møte i Betania bedehus, Aukra. 
Møtet var i regi av Sarepta.
Talen tok utgangspunkt i Salme 127:1-2:
"Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover".

Thursday Nov 30, 2023

Denne talen ble holdt 29. november 2023 av Ove Heradstveit under et møte i Måndalen bedehus, Romsdalen. 
Møtet var i regi av Sarepta.
Talen tok utgangspunkt i Johannes Åpenbaring 14:6-7: 
"Jeg så en annen engel, som fløy under det høyeste av himmelen. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. Og han sa med høy røst: Frykt Gud og gi ham ære! For timen for hans dom er kommet. Tilbe ham som skapte himmelen og jorden, havet og vannkildene!"

Dommen | Tale i INRI-kyrkja

Monday Nov 27, 2023

Monday Nov 27, 2023

Denne talen ble holdt 26. november 2023 av Ove Heradstveit under et møte i INRI-Kyrkja i Øygarden.
Temaet var kirkeårets prekentekst (Matteus 25:31-46):
«31 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, 32 og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, 33 og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre.
34 Så skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. 35 For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; 36 jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’ 37 Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? 38 Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? 39 Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’ 40 Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’
41 Så skal han si til dem på venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. 42 For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; 43 jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.’ 44 Da skal de svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?’ 45 Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.’ 46 Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

Friday Nov 17, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.
Dette synet viser dommen over skjøgen Babylon. Hun skildres som et tilholdssted for demoner. Hun representerer all åndelig urenhet, med Mammon-dyrkelse som et ytre kjennetegn. Det lyder et sterkt omvendelsesbudskap til de kristne i tiden før Jesu gjenkomst om å "komme ut av henne". 

Wednesday Nov 15, 2023

Denne talen ble holdt 14. november 2023 av Ove Heradstveit under et møte på Morlandstø bedehus.
Temaet var Bibelens tale om falsk trøst og ekte trøst. Det tas utgangspunkt i ordene fra Jeremia 6:14: "Lettvint helbreder de bruddet i folket mitt, de sier: «Fred, fred!» Men det er ikke fred."

Monday Nov 13, 2023

Denne talen ble holdt 12. november 2023 av Ove Heradstveit under et seminar på Strand leirsted i Sandefjord.
Temaet var hvordan populærkulturen kan være en innfallsport for mørkets krefter. Talen aktualiserer derfor nødvendigheten av at kristne er bevisste på hvilken innflytelse en utsetter ser for og hvordan en kan ta kloke valg for seg selv og sine barn.

Friday Nov 10, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.
Dette synet omhandler skjøgen Babylons dom. Denne skjøgen er brudens motsetning, altså motsetningen til den sanne kristne menighet. Et stort verdensrike under Antikrists lederskap skal hate skjøgen, og skal derfor fullbyrde straffen over henne.

Thursday Nov 09, 2023

Denne talen ble holdt 5. november 2023 av Ove Heradstveit, på den siste av tre møter som inngikk i en bibelhelg i Nærbø bedehus. Bibelhelgen var i regi av Sarepta.
Temaet for bibelhelgen var Jesu gjenkomst (Matteus 24): Hva er tegnene på Jesu gjenkomst, og ser vi disse tegnene idag? I denne talen ble det fokusert på hele rekken av tegn som nevnes i Matteus 24:3-14; og 32-35.

Wednesday Nov 08, 2023

Denne talen ble holdt 4. november 2023 av Ove Heradstveit, på den andre av tre møter som inngikk i en bibelhelg i Nærbø bedehus. Bibelhelgen var i regi av Sarepta.
Temaet for bibelhelgen var Jesu gjenkomst (Matteus 24): Hva er tegnene på Jesu gjenkomst, og ser vi disse tegnene idag? Spesifikt var fokus i denne talen på at mange falske messiaser og falske profeter skal stå fram, og mange skal bli ført vill.

Tuesday Nov 07, 2023

Denne talen ble holdt 3. november 2023 av Ove Heradstveit, på første av tre møter som inngikk i en bibelhelg i Nærbø bedehus. Bibelhelgen var i regi av Sarepta.
Temaet for bibelhelgen var Jesu gjenkomst (Matteus 24): Hva er tegnene på Jesu gjenkomst, og ser vi disse tegnene idag? Spesifikt var fokus i denne talen på lovløshet. "...og fordi lovløsheten skal ta overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste". 

Monday Oct 30, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.
I dette synet får vi se at de sju vredesskålene blir tømt ut over jorden. Det er plager som rammer menneskene som har tatt imot Dyrets merke. Men til tross for at det er fryktelige plager, og at Gud har makten til å fri dem fra plagene, vender ikke menneskene om slik at de gir ham ære.

Thursday Oct 26, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.
Dette synet viser til forberedelsen av de sju siste plager - innvarslet gjennom sju vredesskåler - som skal inntreffe jorden i det korte tidsrommet som står tilbake før Jesu gjenkomst. De som har seiret over Dyret og ikke latt seg skremme til å ta imot hans merke er nå kommet for tronen i himmelen.

Wednesday Oct 25, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.
Dette synet viser at Jesus Kristus lar den siste innhøstning få komme i hus. Det er mennesker som lar seg frelse gjennom evangeliet i denne siste tid. Men de som ikke har latt seg frelse venter Guds vredes dom.

Monday Oct 23, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.
I dette synet er det flere budskap som får lyde: Det evige evangeliet forkynnes for hele jorden; skjøgekirken Babylons fall ropes ut; og et knusende domsbudskap erklæres over enhver som tar imot Dyrets tegn. Det tales om en evig pine i fortapelsens ild. Men de som dør i Herren skal være salige!

Monday Oct 16, 2023

Denne talen ble holdt i INRI-Kyrkja 15.10.2023. Den handler om å lide for rettferdighets skyld.

Tuesday Oct 10, 2023

Denne talen ble holdt 8. oktober 2023 av Ove Heradstveit, på siste av tre møter som inngikk i en bibelhelg i Vea bedehus. Bibelhelgen var i regi av Den Indre Sjømannsmisjon.
Temaet for bibelhelgen var fra 2. Kor 11:3-4: "Men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt - da tåler dere det så gjerne".
Denne tredje talen handler om hva som kjennetegner det sanne evangeliet, og om nødvendigheten av å ikke la seg forføre til å ta imot "et annet evangelium".

Monday Oct 09, 2023

Denne talen ble holdt 7. oktober 2023 av Ove Heradstveit, på andre av tre møter som inngikk i en bibelhelg i Vea bedehus. Bibelhelgen var i regi av Den Indre Sjømannsmisjon.
Temaet for bibelhelgen var fra 2. Kor 11:3-4: "Men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt - da tåler dere det så gjerne".
Denne andre talen handler om når Den hellige ånd tar bolig i et menneske, og om nødvendigheten av å ikke la seg forføre til å ta imot "en annen ånd".

Sunday Oct 08, 2023

Denne talen ble holdt 6. oktober 2023 av Ove Heradstveit, på første av tre møter som inngikk i en bibelhelg i Vea bedehus. Bibelhelgen var i regi av Den Indre Sjømannsmisjon.
Temaet for bibelhelgen var fra 2. Kor 11:3-4: "Men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt - da tåler dere det så gjerne".
Denne første talen handler om å kjenne Jesus, og om å ikke la seg forføre til å ta imot "en annen Jesus".

Tuesday Oct 03, 2023

Denne talen ble holdt 1. oktober 2023 av Ove Heradstveit, på siste av tre møter som inngikk i en bibelhelg i Steinsdalen bedehus. Bibelhelgen var i regi av Steinsdalen Indremisjon. 
Temaet var Bibelens røde tråd. Det er snakk om Jesu forsoningsblod, som rant på Golgata for å frelse fortapte syndere. Ved troen på Jesus forsones vi med Gud. Derfor skylder også vi å elske hverandre. Vi er kalt til å tilgi de som har gjort urett imot oss, slik Gud har tilgitt oss i Kristus.

Tuesday Oct 03, 2023

Denne talen ble holdt 30. september 2023 av Ove Heradstveit, på det andre av tre møter som inngikk i en bibelhelg i Steinsdalen bedehus. Bibelhelgen var i regi av Steinsdalen Indremisjon.
Temaet i talen er Ordet om korset (1. Kor 1:18). Det tales om nødvendigheten av at "Jesus Kristus og han korsfestet" er sentrum i den kristne tro, og i den kristne menighets forsamling. Og på dette grunnlaget må et levende og sunt kristenliv bygges, som kjennetegnes av mennesker som "ved Ånden tar livet av kjødets gjerninger". 

Monday Oct 02, 2023

Denne talen ble holdt 29. september 2023 av Ove Heradstveit, på første av tre møter som inngikk i en bibelhelg i Steinsdalen bedehus. Bibelhelgen var i regi av Steinsdalen Indremisjon. 
Talen tar utgangspunkt i sendebrevet til menigheten i Efesos. Selv for mennesker som har kommet til en frelsende tro på Jesus er det mulig å gli inn i åndelig søvn - og i verste fall miste troen. I Efesos var det en skjult åndelig søvn som gjorde seg gjeldende - for de stod midt i et kristent arbeid, hvor menighet var nidkjær for å ha "de rette meningene". 

Friday Sep 29, 2023

Denne talen ble holdt i Nesse bedehus 28.9.2023. Møtet var i regi av Misjonen Sarepta.

Thursday Sep 28, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.
I dette synet møter vi igjen det Guds folk som skal være på jord i denne siste trengselstid, og som har fått Jesu navn og Gud Faders navn skrevet i sine panner. Det er et folk som lever rent for Herren, som følger Jesus hvor enn han fører dem, og som lever med en lovprisning av Gud i sine hjerter. 

Tuesday Sep 26, 2023

Denne talen tar utgangspunkt i dagens tekst for kirkeåret, som er hentet fra Johannes 11:17-44:
"17 Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lasarus alt hadde ligget fire dager i graven. 18 Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent femten stadier fra byen, 19 og mange av jødene var kommet til Marta og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. 20 Da Marta hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. 21 Marta sa til Jesus: «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død. 22 Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg.» 23 «Din bror skal stå opp», sier Jesus. 24 «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Marta. 25 Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. 26 Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» 27 «Ja, Herre», sier hun, «jeg tror at du er Messias, Guds Sønn, han som skal komme til verden.»    28 Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i all stillhet på sin søster Maria og sa til henne: «Mesteren er her og spør etter deg.» 29 Da Maria hørte det, sto hun straks opp og gikk ut til ham. 30 Jesus var ennå ikke kommet inn i landsbyen, men var fremdeles der Marta hadde møtt ham. 31 Jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut. De fulgte etter fordi de trodde at hun ville gå til graven for å gråte der.    32 Da Maria kom dit Jesus var, og fikk se ham, kastet hun seg ned for føttene hans og sa: «Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død.» 33 Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne, gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste, 34 og han sa: «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. 35 Jesus gråt. 36 «Se hvor glad han var i ham», sa jødene. 37 Men noen av dem sa: «Kunne ikke han som åpnet øynene på den blinde, også ha hindret at denne mannen døde?» 38 Jesus ble igjen opprørt og gikk bort til graven. Det var en hule, og det lå en stein foran åpningen. 39 Jesus sier: «Ta steinen bort!» «Herre», sier Marta, den dødes søster, «det lukter alt av ham. Han har jo ligget fire dager i graven.» 40 Jesus sier til henne: «Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?» 41 Så tok de bort steinen. Jesus løftet blikket mot himmelen og sa: «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. 42 Jeg vet at du alltid hører meg. Men jeg sier dette på grunn av alt folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» 43 Da han hadde sagt dette, ropte han høyt: «Lasarus, kom ut!» 44 Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter og med et tørkle bundet over ansiktet. Jesus sa til dem: «Løs ham og la ham gå!»."

Monday Sep 25, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.
Dette synet viser hvordan Djevelen vil føre krig imot de kristne den siste tiden før Jesu gjenkomst. Det skjer via et satanisk og forførende verdensrike med Dyret (Antikrist) i spissen, og riket gis verdensmakt i 3 og 1/2 år. Det vil være hard forfølgelse av de kristne som nekter å tilbe denne herskeren, og som nekter å ta imot Dyrets merke på sin høyre hånd eller på sin panne. 

Thursday Sep 21, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Dette synet viser verdenshistoriens store kamp: Den gamle slange, dragen, som prøver å oppsluke kvinnen - og hennes guttebarn, som er Jesus Kristus. Synet viser at anklageren (Satan) er styrtet! Og fordi han vet at han har kort tid igjen, fører han krig imot de menneskene som hører Jesus til.

Tuesday Sep 19, 2023

Denne talen ble holdt 14. september 2023 av Ove Heradstveit. Møtet var i regi av Den Indre Sjømannsmisjon, og var det siste møtet i en møteserie på tre kvelder.
Temaet i talen er at Gud ved sitt Ord skaper liv av døde. Åndelig talt: han lukker opp de døves ører. Det skjer ved at evangeliet forkynnes for fattige.

Sunday Sep 17, 2023

Denne talen ble holdt 13. september 2023 av Ove Heradstveit. Møtet var i regi av Den Indre Sjømannsmisjon, og var det andre møtet i en møteserie på tre kvelder.
Temaet er at vi ikke bare må være en ordets hører, men også en ordets gjører. Talen tar utgangspunkt i Matt 7:24: "Derfor - hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn."

Saturday Sep 16, 2023

Denne talen ble holdt 12. september 2023 av Ove Heradstveit. Møtet var i regi av Den Indre Sjømannsmisjon, og var det første møtet i en møteserie på tre kvelder.
Temaet var hentet fra Jesaja 36:14-18 + 21:
"Så sier kongen: La ikke Hiskia få narret dere! For han makter ikke å redde dere. Og la ikke Hiskia få dere til å feste lit til Herren, idet han sier: Herren vil redde oss, og denne byen skal ikke bli gitt i assyrerkongens hånd. Hør ikke på Hiskia! For så sier kongen i Assyria: Gjør fred med meg og kom ut til meg! Så skal enhver av dere få ete av sitt eget vintre og av sitt eget fikentre og drikke vannet av sin egen brønn, til jeg kommer og henter dere til et land som ligner deres eget land, et land med korn og most, et land med brød og vingårder. La ikke Hiskia lokke dere og si: Herren vil redde oss! Har vel noen av folkenes guder reddet sitt land fra assyrerkongens hånd?  
Men de tidde og svarte ham ikke ett ord. For kongens befaling lød så: Dere skal ikke svare ham", Jes 36:14-18 + 21.
Taleopptaket er en nedkortet versjon av talen.

Wednesday Sep 06, 2023

Denne talen ble holdt 5. september 2023 av Ove Heradstveit. Møtet var i regi av Sarepta. Temaet var hentet fra 2. Mosebok 6:7-9:
"Jeg vil ta dere til mitt folk og være deres Gud. Dere skal få kjenne at jeg er Herren deres Gud, som løser dere fra tvangsarbeidet i Egypt. Så vil jeg føre dere til det landet jeg med ed har lovt Abraham, Isak og Jakob, og det vil jeg gi dere til odel og eie. Jeg er Herren. Men de hørte ikke på ham, for de var motløse og trellet hardt".

Tuesday Sep 05, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.
Dette synet viser at den sjuende engel omsider blåser i basunen. Det innebærer at Guds store vredesdag er kommet. De døde skal dømmes. Herrens tjenere skal få lønn, men de som ødelegger jorden skal bli ødelagt.

Monday Sep 04, 2023

Dette er utdrag fra en tale som jeg holdt 31. august 2023 i Hatlestrand kyrkje. Tema var Salme 23: Herren er min hyrde! Møtet var i regi av Misjonen Sarepta.

Thursday Aug 31, 2023

Denne talen tar utgangspunkt i 2. Kongebok 6:15-17: "Da tjeneren til Guds mann sto opp tidlig om morgenen og gikk ut, fikk han se at en hær med hester og vogner omringet byen. Og tjeneren sa til ham: Å, min herre, hva skal vi gjøre? Han svarte: Frykt ikke! De som er med oss, er flere enn de som er med dem. Og Elisja ba og sa: Herre! Åpne øynene hans så han kan se! Og Herren åpnet guttens øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av hester og vogner av ild rundt omkring Elisja."

Wednesday Aug 30, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.
Dette synet viser at Gud setter et skille mellom de som tilber ham i sannhet og de som ikke gjør det. En svært sentral tidsperiode på 3 og 1/2 år skal inntreffe i tiden like før Jesu gjenkomst. Det skal være en tid hvor gudsbespottelsen i en antikristelig verden når nye høyder. Men Gud skal la sin røst høre også i denne tiden, i en tjeneste som minner om profetene i Israel i gammeltestamentlig tid.

Sunday Aug 27, 2023

Denne talen tar utgangspunkt i dagens tekst for kirkeåret, som er hentet fra Matteus 25:14-30:
"Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide: En ga han fem talenter, en annen to og en tredje én talent – etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han.    Han som hadde fått fem talenter, gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til. Han som hadde fått to talenter, gjorde det samme og tjente to til. Men han som hadde fått én talent, gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger.    Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått fem talenter, kom fram og hadde med seg fem til og sa: ‘Herre, du ga meg fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til.’ Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’ Også han med to talenter kom fram og sa: ‘Herre, du ga meg to talenter; se, jeg har tjent to til.’ Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’    Så kom også han fram som hadde fått én talent, og sa: ‘Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.’ Men herren svarte ham: ‘Du dårlige og late tjener! Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har de ti talentene! For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.’"

Monday Aug 14, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.
Synet vi møter her er et mellomspill før den sjuende engel blåser i basunen. Det er et syn av Guds hellighet illustrert gjennom kraftige rop og tordendrønn. Guds råd er fastsatt, og apostelen Johannes skal formidle det som skal skje gjennom å tale profetiske ord. 

Sunday Jul 16, 2023

Denne talen ble holdt av Ove Heradstveit under Bibelcamping 2023 på Evjetun, 15. juli. Temaet er at sannheten setter fri, men løgnen binder. Jesus er sannheten, mens vår sjelefiende, Djevelen, er løgnens far. I Bibelen lærer vi sannheten å kjenne. Denne sannhet må vi holde fast på. Jesus sa at den elsker ham, holder fast på hans ord.

Friday Jul 14, 2023

Denne talen ble holdt av Ove Heradstveit under Bibelcamping 2023 på Evjetun, 13. juli. Temaet er at vi som hører Jesus til er lysets barn i en verden som er i et åndelig mørke. Vi er frelst av nåde, ved tro, til å leve i lyset. Vi må vende om fra mørkets gjerninger. Vår tid er en frafallstid. Det hedenske mørket er når en som land og folk aldri har kjent Jesus. Det antikristelige mørket er når en som land og folk har kjent sannheten, men har forkastet den. Det er et slikt mørke som strømmer over landet vårt.

Thursday Jul 13, 2023

Denne talen ble holdt av Ove Heradstveit under Bibelcamping 2023 på Evjetun, 12. juli. Temaet er at Gud velsigner og forbanner. Vi som er kristne er satt fri fra lovens forbannelse. Ikke for å fortsette å vandre etter kjødet, men for å vandre med Gud - i troens lydighet.

Friday Jun 30, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Dette synet handler om at den sjette engel blåser i basun. Dette fører til en enorm krig som har sitt episenter i Midt-Østen. En lignende krig har aldri før skjedd, for gjennom denne krigen blir en-tredjedel av menneskene på jorden drept.

Sunday Jun 25, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Synet av den femte engelen som blåser i basun viser til at det skal inntreffe en fryktelig plage med vesener som skal pine menneskene. Det er en demonisk plage, hvor herskeren over disse skapningene er avgrunnens engel.

Wednesday Jun 21, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Dette synet viser at Guds folks bønner stiger opp til himmelen, og at disse bønnene er medvirkende til den straffedom som kommer når englene blåser i de sju basunene.

Monday Jun 19, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Det følgende synet minner oss om at en stor skare av mennesker blir frelst fra Guds vrede, og en gang i tiden skal de feire seieren framfor Guds trone! Vi ser her også på noe av det Bibelen sier om bortrykkelsen.

Monday Jun 12, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Det følgende synet er en påminning om at Gud gjør forskjell. Han setter en vern for sine tjenere som er på jorden i den tid som Åpenbaringsboken skildrer. 

Friday Jun 09, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Dette synet er et mektig vitnesbyrd om at når Gud griper inn med straff så rystes himmel og jord. Når vredens dag er kommet, hvem kan da bli stående?

Wednesday Jun 07, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Dette synet skal vise oss at Gud våker over martyrene. Deres utrente blod er ikke glemt av Herren. Det kommer en tid da deres død skal hevnes, men dette synet varsler at hevnens time hører Herren til.

Friday Jun 02, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
De fire hester varsler fire straffedommer fra Gud, som kommer i tur og orden innover verden i tiden før Jesu gjenkomst. Ser vi en begynnende oppfyllelse av disse profetier i våre dager?

Thursday Jun 01, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Gud har nedskrevet alle hendelsene som skal skje i tiden før Jesus kommer igjen. Men ingen er verdige til å åpenbare det som skal skje på jorden! Bortsett fra Jesus Kristus, han som er både offerlammet og løven av Juda.

Tuesday May 30, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
I denne delen får apostelen Johannes se inn i himmelen, og det er et mektig syn som møter ham. Gud er en hellig Gud! Han har all makt. Han er den som kjenner historiens gang før den har skjedd.

Thursday May 25, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Menigheten i Laodikea ser imponerende ut ytre sett, og de har et godt vitnesbyrd å gi til seg selv i forhold til sin åndelige tilstand. Men bak fasaden er noe fryktelig galt. De er verken kalde eller varme. Derfor er Jesu vurdering at nettopp denne menigheten er elendig og ynkelig, blind, fattig og naken.

Tuesday May 23, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Menigheten i Filadelfia er et ideal som vi burde strekke oss etter. De hadde i sannhet tatt vare på Guds ord, og derfor lover Gud å bevare de gjennom den tid av prøvelser som skal komme over hele jorden.

Monday May 15, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Ikke alle som bærer kristennavnet er på vei til himmelen. Det er menigheten i Sardes en viktig påminning om. Denne menigheten hadde forkastet Guds ord som Guds ord. Da blir gudsdyrkelsen bare et tomt skall. Men det var noen få som ennå hadde livet!

Thursday May 11, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
I menneskelige forhold kan kompromiss være en god måte å holde ro og fred mellom mennesker. Men i grunnleggende åndelige spørsmål kan dette være katastrofalt. Menigheten i Tyatira er et godt eksempel på dette. Der hadde de sanne kristne over tid innfunnet seg med at en falsk profetinne har fått holde på. Hun har lokket til hor i dobbel forstand. Men nå er det tid for dom!

Tuesday May 09, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Menigheten i Pergamon hadde mange gode egenskaper, men lot være å ta oppgjør med mennesker i forsamlingen som slett ikke ønsket å vende om fra sin tidligere ferd - men som holdt ved i utskeielsene på den "brede vei" som fører til fortapelsen. De lot også vranglærere få bli værende i menigheten.

Monday May 08, 2023

Denne talen av Ove Heradstveit ble holdt i INRI-Kyrkja 7.5.2023. Den omhandler den sanne Jesus, men også de mange falske messiaser og falske profeter som Jesus selv advarte om at skal komme. 

Saturday May 06, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Menigheten i Smyrna opplevde forfølgelse. Ytre sett var menigheten fattig og hardt presset. Men Jesu dom er annerledes: Han roser og trøster menigheten, og oppildner menneskene som utgjør menigheten til å holde fast på det de har - slik at de ikke mister det evige livet!

Friday May 05, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Selv om det ytre sett kunne se ut til at menighetens handlinger i Efesos var gode og kristelige, var Guds dom over menigheten knusende. Dette var en menighet med sterke meninger, men hvor kjærligheten var blitt borte. Derfor var død tro denne menighetens dype skade.

Monday May 01, 2023

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit
Johannes' Åpenbaring er en helt spesiell bok. I denne boken er det Guds Sønn, Jesus Kristus, som selv har latt oss få vite det vi trenger om den siste, korte innhøstningstid som er igjen på denne jord - før vi alle skal stå opp til dom. Den tid vi er i verden er vi i en strid imot mørkets makter, så vi må holde oss til Jesu ord for å bli bevart gjennom den forvirrende og skremmende tid som skildres i denne boken. Jesus kommer snart igjen for å dømme levende og døde.

Monday May 01, 2023

Denne talen ble holdt av Ove Heradstveit i INRI-Kyrkja 10.04.2023. Den tar utgangspunkt i teksten hvor Jesus viser seg for Emmausvandrerne. 

Monday May 01, 2023

I denne talen av Ove Heradstveit fra 25.04.2023 tas utgangspunkt i Efeserbrevet 2: "Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis."

Monday May 01, 2023

I denne andakten av Ove Heradstveit fra 19.04.2023 gjennomgås formaninger i Efeserbrevet hvor det tales om å ikke gi Djevelen rom.

Monday May 01, 2023

Dette er en kort andakt fra 16.04.2023 om samtalen mellom Jesus og Peter. Selv om Peter er ekspert på å fiske, gir han Jesus rett når han taler om hvordan man får fisk: "På ditt ord vil jeg gjøre det...", sier han.

Monday May 01, 2023

Denne talen ble holdt av Ove Heradstveit i INRI-Kyrkja 26.02.2023. Den handler om sendebrevet til menigheten i Filadelfia.

Monday May 01, 2023

Tale av Ove Heradstveit på den kristne ungdomsklubben Refuel fra 03.02.2023. Temaet er hvorfor vi trenger å kjenne Jesus, og hovedsaken er at vi trenger å bli frelst!

Image

Såkornet.no

Jeg er på papiret psykologspesialist med doktorgrad, men jeg har lagt til side psykologien for i stedet å vitne om Guds ords sannhet! Bibelen forteller at Guds dårskap er klokere enn denne verdens visdom (1. Kor 1:18+25). På denne siden vil du finne mine taler og min bibelundervisning! Målet mitt er er å styrke deg i troen på Jesus Kristus som herre og frelser! Og om du ennå ikke er blitt frest, er det min bønn at jeg skal få være med på å lede deg til tro på den levende Jesus! Han kan fullkomment frelse hver den som tar sin tilflukt til ham! Du finner mer informasjon om mitt arbeid på såkornet.no.

- Ove Heradstveit

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320