Monday Oct 02, 2023

Åndelig søvn, vekkelse og omvendelse | Tale i Steinsdalen bedehus

Denne talen ble holdt 29. september 2023 av Ove Heradstveit, på første av tre møter som inngikk i en bibelhelg i Steinsdalen bedehus. Bibelhelgen var i regi av Steinsdalen Indremisjon. 

Talen tar utgangspunkt i sendebrevet til menigheten i Efesos. Selv for mennesker som har kommet til en frelsende tro på Jesus er det mulig å gli inn i åndelig søvn - og i verste fall miste troen. I Efesos var det en skjult åndelig søvn som gjorde seg gjeldende - for de stod midt i et kristent arbeid, hvor menighet var nidkjær for å ha "de rette meningene". 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320