Monday Oct 23, 2023

Åp 14:6-13. Falt er Babylon den store! | Bibelgjennomgang

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.

I dette synet er det flere budskap som får lyde: Det evige evangeliet forkynnes for hele jorden; skjøgekirken Babylons fall ropes ut; og et knusende domsbudskap erklæres over enhver som tar imot Dyrets tegn. Det tales om en evig pine i fortapelsens ild. Men de som dør i Herren skal være salige!

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320