Friday Dec 01, 2023

Hvis ikke Gud bygger huset | Tale i Betania bedehus, Aukra

Denne talen ble holdt 30. november 2023 av Ove Heradstveit under et møte i Betania bedehus, Aukra. 

Møtet var i regi av Sarepta.

Talen tok utgangspunkt i Salme 127:1-2:

"Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover".

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320