7 days ago

Sakkeus blir møtt av Jesus: Rikdommens makt | Tale i Misjonssalen Grimstad

Denne talen ble holdt på søndagsmøtet i Misjonssalen Grimstad den 7. juli 2024. Den handler om Sakkeus som blir møtt av Jesus, og om den makt som kjærligheten til penger kan få over et menneske.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320