Wednesday Nov 08, 2023

Falske messiaser skal stå fram | Tale i Nærbø bedehus

Denne talen ble holdt 4. november 2023 av Ove Heradstveit, på den andre av tre møter som inngikk i en bibelhelg i Nærbø bedehus. Bibelhelgen var i regi av Sarepta.

Temaet for bibelhelgen var Jesu gjenkomst (Matteus 24): Hva er tegnene på Jesu gjenkomst, og ser vi disse tegnene idag? Spesifikt var fokus i denne talen på at mange falske messiaser og falske profeter skal stå fram, og mange skal bli ført vill.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320