Wednesday Oct 25, 2023

Åp 14:14-20. Den siste innhøstningen | Bibelgjennomgang

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.

Dette synet viser at Jesus Kristus lar den siste innhøstning få komme i hus. Det er mennesker som lar seg frelse gjennom evangeliet i denne siste tid. Men de som ikke har latt seg frelse venter Guds vredes dom.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320