Sunday Dec 03, 2023

Får da Sønnen frigjort dere | Tale i Eidsvåg bedehus, Romsdalen

Denne talen ble holdt 2. desember 2023 av Ove Heradstveit under et møte i Eidsvåg bedehus, Romsdalen. Møtet var i regi av Misjon Sarepta.

Utgangspunktet var Johannes 8:31-36:

«'Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri'. De sa til ham: 'Vi er Abrahams ætt og har aldri vært noens treller. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?' Jesus svarte dem: 'Sannelig, sannelig, det sier jeg dere: Den som gjør synd, er syndens trell. En trell blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri'.»

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320