Monday Nov 13, 2023

Populærkulturen som innfallsport for mørkets krefter | Tale på Strand leirsted

Denne talen ble holdt 12. november 2023 av Ove Heradstveit under et seminar på Strand leirsted i Sandefjord.

Temaet var hvordan populærkulturen kan være en innfallsport for mørkets krefter. Talen aktualiserer derfor nødvendigheten av at kristne er bevisste på hvilken innflytelse en utsetter ser for og hvordan en kan ta kloke valg for seg selv og sine barn.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320