Tuesday Oct 03, 2023

Ordet om korset | Tale i Steinsdalen bedehus

Denne talen ble holdt 30. september 2023 av Ove Heradstveit, på det andre av tre møter som inngikk i en bibelhelg i Steinsdalen bedehus. Bibelhelgen var i regi av Steinsdalen Indremisjon.

Temaet i talen er Ordet om korset (1. Kor 1:18). Det tales om nødvendigheten av at "Jesus Kristus og han korsfestet" er sentrum i den kristne tro, og i den kristne menighets forsamling. Og på dette grunnlaget må et levende og sunt kristenliv bygges, som kjennetegnes av mennesker som "ved Ånden tar livet av kjødets gjerninger". 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320