Wednesday Aug 30, 2023

Åp 11:1-14. Guds profetiske røst i en antikristelig periode

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.

Dette synet viser at Gud setter et skille mellom de som tilber ham i sannhet og de som ikke gjør det. En svært sentral tidsperiode på 3 og 1/2 år skal inntreffe i tiden like før Jesu gjenkomst. Det skal være en tid hvor gudsbespottelsen i en antikristelig verden når nye høyder. Men Gud skal la sin røst høre også i denne tiden, i en tjeneste som minner om profetene i Israel i gammeltestamentlig tid.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320