Tuesday Nov 07, 2023

Fordi lovløsheten tar overhånd | Tale i Nærbø bedehus

Denne talen ble holdt 3. november 2023 av Ove Heradstveit, på første av tre møter som inngikk i en bibelhelg i Nærbø bedehus. Bibelhelgen var i regi av Sarepta.

Temaet for bibelhelgen var Jesu gjenkomst (Matteus 24): Hva er tegnene på Jesu gjenkomst, og ser vi disse tegnene idag? Spesifikt var fokus i denne talen på lovløshet. "...og fordi lovløsheten skal ta overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste". 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320