Thursday Nov 09, 2023

Tegnene på Jesu gjenkomst | Tale i Nærbø bedehus

Denne talen ble holdt 5. november 2023 av Ove Heradstveit, på den siste av tre møter som inngikk i en bibelhelg i Nærbø bedehus. Bibelhelgen var i regi av Sarepta.

Temaet for bibelhelgen var Jesu gjenkomst (Matteus 24): Hva er tegnene på Jesu gjenkomst, og ser vi disse tegnene idag? I denne talen ble det fokusert på hele rekken av tegn som nevnes i Matteus 24:3-14; og 32-35.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320