Tuesday Feb 20, 2024

Åp 19. Lammets bryllup | Bibelundervisning

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.

Dette synet viser oss jubel fra himmelen fordi Guds dom over skjøgen Bablyon nå er fullbyrdet. Til forskjell for den frafalne kristne kirke som har gjort seg uren med all styggedom fra skjøgens gullbeger, har Guds sanne kirke i tiden før Jesu gjenkomst renset seg. Og nå er tiden for Lammets bryllup kommet!

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320