Tuesday Sep 05, 2023

Åp 11:15-19. Nå er vredesdagen kommet

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.

Dette synet viser at den sjuende engel omsider blåser i basunen. Det innebærer at Guds store vredesdag er kommet. De døde skal dømmes. Herrens tjenere skal få lønn, men de som ødelegger jorden skal bli ødelagt.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320