Tuesday Oct 03, 2023

Bibelens røde tråd | Tale i Steinsdalen bedehus

Denne talen ble holdt 1. oktober 2023 av Ove Heradstveit, på siste av tre møter som inngikk i en bibelhelg i Steinsdalen bedehus. Bibelhelgen var i regi av Steinsdalen Indremisjon. 

Temaet var Bibelens røde tråd. Det er snakk om Jesu forsoningsblod, som rant på Golgata for å frelse fortapte syndere. Ved troen på Jesus forsones vi med Gud. Derfor skylder også vi å elske hverandre. Vi er kalt til å tilgi de som har gjort urett imot oss, slik Gud har tilgitt oss i Kristus.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320