Monday Sep 04, 2023

Herren er min hyrde | Tale i Hatlestrand kyrkje

Dette er utdrag fra en tale som jeg holdt 31. august 2023 i Hatlestrand kyrkje. Tema var Salme 23: Herren er min hyrde! Møtet var i regi av Misjonen Sarepta.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320