Saturday Sep 16, 2023

Hør ikke på fienden | Tale i Sviland bedehus

Denne talen ble holdt 12. september 2023 av Ove Heradstveit. Møtet var i regi av Den Indre Sjømannsmisjon, og var det første møtet i en møteserie på tre kvelder.

Temaet var hentet fra Jesaja 36:14-18 + 21:

"Så sier kongen: La ikke Hiskia få narret dere! For han makter ikke å redde dere. Og la ikke Hiskia få dere til å feste lit til Herren, idet han sier: Herren vil redde oss, og denne byen skal ikke bli gitt i assyrerkongens hånd. Hør ikke på Hiskia! For så sier kongen i Assyria: Gjør fred med meg og kom ut til meg! Så skal enhver av dere få ete av sitt eget vintre og av sitt eget fikentre og drikke vannet av sin egen brønn, til jeg kommer og henter dere til et land som ligner deres eget land, et land med korn og most, et land med brød og vingårder. La ikke Hiskia lokke dere og si: Herren vil redde oss! Har vel noen av folkenes guder reddet sitt land fra assyrerkongens hånd?  

Men de tidde og svarte ham ikke ett ord. For kongens befaling lød så: Dere skal ikke svare ham", Jes 36:14-18 + 21.

Taleopptaket er en nedkortet versjon av talen.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320