Friday Sep 29, 2023

Ingen kan rive dem ut av min hånd | Tale i Nesse bedehus

Denne talen ble holdt i Nesse bedehus 28.9.2023. Møtet var i regi av Misjonen Sarepta.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320