Friday Nov 17, 2023

Åp 18. Kom ut av henne, folket mitt! | Bibelundervisning

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.

Dette synet viser dommen over skjøgen Babylon. Hun skildres som et tilholdssted for demoner. Hun representerer all åndelig urenhet, med Mammon-dyrkelse som et ytre kjennetegn. Det lyder et sterkt omvendelsesbudskap til de kristne i tiden før Jesu gjenkomst om å "komme ut av henne". 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320