Thursday Feb 22, 2024

Åp 20. Tusenårsriket | Bibelundervisning

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.

Dette synet handler om tusenårsriket. Det er tiden etter at Antikrist og hans falske profet er styret, og menneskene som fulgte Dyret har fått sin dom. Jesus Kristus er returnert til jorden som dommer og konge, og de hellige som ikke mottok Dyrets merke skal herske med ham i denne tid.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320