Tuesday Oct 10, 2023

Det sanne evangeliet | Tale i Vea bedehus

Denne talen ble holdt 8. oktober 2023 av Ove Heradstveit, på siste av tre møter som inngikk i en bibelhelg i Vea bedehus. Bibelhelgen var i regi av Den Indre Sjømannsmisjon.

Temaet for bibelhelgen var fra 2. Kor 11:3-4: "Men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt - da tåler dere det så gjerne".

Denne tredje talen handler om hva som kjennetegner det sanne evangeliet, og om nødvendigheten av å ikke la seg forføre til å ta imot "et annet evangelium".

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320