Monday Sep 25, 2023

Åp 13. Dyrets merke | Bibelgjennomgang

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.

Dette synet viser hvordan Djevelen vil føre krig imot de kristne den siste tiden før Jesu gjenkomst. Det skjer via et satanisk og forførende verdensrike med Dyret (Antikrist) i spissen, og riket gis verdensmakt i 3 og 1/2 år. Det vil være hard forfølgelse av de kristne som nekter å tilbe denne herskeren, og som nekter å ta imot Dyrets merke på sin høyre hånd eller på sin panne. 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320