Monday Oct 30, 2023

Åp 16. Men de vendte ikke om... | Bibelgjennomgang

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.

I dette synet får vi se at de sju vredesskålene blir tømt ut over jorden. Det er plager som rammer menneskene som har tatt imot Dyrets merke. Men til tross for at det er fryktelige plager, og at Gud har makten til å fri dem fra plagene, vender ikke menneskene om slik at de gir ham ære.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320