Friday Feb 23, 2024

Åp 21. En ny himmel og en ny jord | Bibelundervisning

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.

Dette synet viser at en gang der framme skal en ny jord og en ny himmel skapes. Det er det nye Jerusalem, den evige stad hvor de frelste fra menneskeslekten skal tilbringe evigheten i salighet. All sorg og synd er borte, og aldri mer skal noe urent komme inn i blant menneskene.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320