Sunday Sep 17, 2023

Den som hører disse ordene og gjør etter dem... | Tale i Sviland bedehus

Denne talen ble holdt 13. september 2023 av Ove Heradstveit. Møtet var i regi av Den Indre Sjømannsmisjon, og var det andre møtet i en møteserie på tre kvelder.

Temaet er at vi ikke bare må være en ordets hører, men også en ordets gjører. Talen tar utgangspunkt i Matt 7:24: "Derfor - hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn."

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320