Tuesday Sep 19, 2023

Gud åpner døve ører | Tale i Sviland bedehus

Denne talen ble holdt 14. september 2023 av Ove Heradstveit. Møtet var i regi av Den Indre Sjømannsmisjon, og var det siste møtet i en møteserie på tre kvelder.

Temaet i talen er at Gud ved sitt Ord skaper liv av døde. Åndelig talt: han lukker opp de døves ører. Det skjer ved at evangeliet forkynnes for fattige.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320