Thursday Sep 21, 2023

Åp 12. Den store, røde dragen | Bibelgjennomgang

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit

Dette synet viser verdenshistoriens store kamp: Den gamle slange, dragen, som prøver å oppsluke kvinnen - og hennes guttebarn, som er Jesus Kristus. Synet viser at anklageren (Satan) er styrtet! Og fordi han vet at han har kort tid igjen, fører han krig imot de menneskene som hører Jesus til.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320