Monday Feb 26, 2024

Åp 22. Vasket ren i Lammets blod | Bibelundervisning

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.

I dette synet møter vi livet på den nye jord, der de frelste skal tilbringe evigheten i salighet. Og ordene i Johannes Åpenbaring erklæres som sanne. Det er Jesus Kristus selv som vitner om dette! Han som kommer snart!

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320