Friday Nov 10, 2023

Åp 17. Skjøgen Babylon | Bibelundervisning

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.

Dette synet omhandler skjøgen Babylons dom. Denne skjøgen er brudens motsetning, altså motsetningen til den sanne kristne menighet. Et stort verdensrike under Antikrists lederskap skal hate skjøgen, og skal derfor fullbyrde straffen over henne.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320