Thursday Jul 13, 2023

Velsignelse og forbannelse | Tale under Bibelcamp på Evjetun

Denne talen ble holdt av Ove Heradstveit under Bibelcamping 2023 på Evjetun, 12. juli. Temaet er at Gud velsigner og forbanner. Vi som er kristne er satt fri fra lovens forbannelse. Ikke for å fortsette å vandre etter kjødet, men for å vandre med Gud - i troens lydighet.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320