Thursday May 11, 2023

Åp 2:18-29. Tyatira. Du lar kvinnen Jesabel holde på | Bibelgjennomgang

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit

I menneskelige forhold kan kompromiss være en god måte å holde ro og fred mellom mennesker. Men i grunnleggende åndelige spørsmål kan dette være katastrofalt. Menigheten i Tyatira er et godt eksempel på dette. Der hadde de sanne kristne over tid innfunnet seg med at en falsk profetinne har fått holde på. Hun har lokket til hor i dobbel forstand. Men nå er det tid for dom!

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320