Saturday May 06, 2023

Åp 2:8-11. Smyrna. Vær ikke redd for det du skal lide | Bibelgjennomgang

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit

Menigheten i Smyrna opplevde forfølgelse. Ytre sett var menigheten fattig og hardt presset. Men Jesu dom er annerledes: Han roser og trøster menigheten, og oppildner menneskene som utgjør menigheten til å holde fast på det de har - slik at de ikke mister det evige livet!

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320