Monday May 15, 2023

Åp 3:1-6. Sardes. Du har navn av å leve, men du er død | Bibelgjennomgang

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit

Ikke alle som bærer kristennavnet er på vei til himmelen. Det er menigheten i Sardes en viktig påminning om. Denne menigheten hadde forkastet Guds ord som Guds ord. Da blir gudsdyrkelsen bare et tomt skall. Men det var noen få som ennå hadde livet!

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320