Sunday Jul 16, 2023

Sannhet og løgn | Tale under Bibelcamp på Evjetun

Denne talen ble holdt av Ove Heradstveit under Bibelcamping 2023 på Evjetun, 15. juli. Temaet er at sannheten setter fri, men løgnen binder. Jesus er sannheten, mens vår sjelefiende, Djevelen, er løgnens far. I Bibelen lærer vi sannheten å kjenne. Denne sannhet må vi holde fast på. Jesus sa at den elsker ham, holder fast på hans ord.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320