Monday May 01, 2023

På ditt ord vil jeg gjøre det... | Andakt om å være menneskefisker

Dette er en kort andakt fra 16.04.2023 om samtalen mellom Jesus og Peter. Selv om Peter er ekspert på å fiske, gir han Jesus rett når han taler om hvordan man får fisk: "På ditt ord vil jeg gjøre det...", sier han.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320