Wednesday Jun 07, 2023

Åp 6:9-11. Martyrenes rop | Bibelgjennomgang

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit

Dette synet skal vise oss at Gud våker over martyrene. Deres utrente blod er ikke glemt av Herren. Det kommer en tid da deres død skal hevnes, men dette synet varsler at hevnens time hører Herren til.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320