Friday Jul 14, 2023

Lys og mørke | Tale under Bibelcamp på Evjetun

Denne talen ble holdt av Ove Heradstveit under Bibelcamping 2023 på Evjetun, 13. juli. Temaet er at vi som hører Jesus til er lysets barn i en verden som er i et åndelig mørke. Vi er frelst av nåde, ved tro, til å leve i lyset. Vi må vende om fra mørkets gjerninger. Vår tid er en frafallstid. Det hedenske mørket er når en som land og folk aldri har kjent Jesus. Det antikristelige mørket er når en som land og folk har kjent sannheten, men har forkastet den. Det er et slikt mørke som strømmer over landet vårt.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320