Thursday May 25, 2023

Åp 3:14-22. Laodikea. Jeg er er rik, sier du. Du vet ikke at nettopp du er fattig og naken | Bibelgjennomgang

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit

Menigheten i Laodikea ser imponerende ut ytre sett, og de har et godt vitnesbyrd å gi til seg selv i forhold til sin åndelige tilstand. Men bak fasaden er noe fryktelig galt. De er verken kalde eller varme. Derfor er Jesu vurdering at nettopp denne menigheten er elendig og ynkelig, blind, fattig og naken.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320