Thursday Jun 01, 2023

Åp 5. Lammet som så ut som det var slaktet | Bibelgjennomgang

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit

Gud har nedskrevet alle hendelsene som skal skje i tiden før Jesus kommer igjen. Men ingen er verdige til å åpenbare det som skal skje på jorden! Bortsett fra Jesus Kristus, han som er både offerlammet og løven av Juda.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320