Friday Jun 09, 2023

Åp 6:12-17. Himmelen rullet seg sammen som en bokrull | Bibelgjennomgang

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit

Dette synet er et mektig vitnesbyrd om at når Gud griper inn med straff så rystes himmel og jord. Når vredens dag er kommet, hvem kan da bli stående?

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320