Wednesday Jun 21, 2023

Åp 8. Hellig ild kastes på jorden | Bibelgjennomgang

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit

Dette synet viser at Guds folks bønner stiger opp til himmelen, og at disse bønnene er medvirkende til den straffedom som kommer når englene blåser i de sju basunene.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320