Tuesday May 30, 2023

Åp 4. Han som sitter på tronen | Bibelgjennomgang

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit

I denne delen får apostelen Johannes se inn i himmelen, og det er et mektig syn som møter ham. Gud er en hellig Gud! Han har all makt. Han er den som kjenner historiens gang før den har skjedd.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320