Monday Jun 12, 2023

Åp 7:1-8. De som har Guds segl i pannen | Bibelgjennomgang

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit

Det følgende synet er en påminning om at Gud gjør forskjell. Han setter en vern for sine tjenere som er på jorden i den tid som Åpenbaringsboken skildrer. 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320