Friday Jun 02, 2023

Åp 6:1-8. De fire hester - fire straffedommer | Bibelgjennomgang

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit

De fire hester varsler fire straffedommer fra Gud, som kommer i tur og orden innover verden i tiden før Jesu gjenkomst. Ser vi en begynnende oppfyllelse av disse profetier i våre dager?

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320