Tuesday May 23, 2023

Åp 3:7-13. Filadelfia. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør | Bibelgjennomgang

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit

Menigheten i Filadelfia er et ideal som vi burde strekke oss etter. De hadde i sannhet tatt vare på Guds ord, og derfor lover Gud å bevare de gjennom den tid av prøvelser som skal komme over hele jorden.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320