Friday May 05, 2023

Åp 2:1-7. Efesos. Du har forlatt din første kjærlighet | Bibelgjennomgang

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit

Selv om det ytre sett kunne se ut til at menighetens handlinger i Efesos var gode og kristelige, var Guds dom over menigheten knusende. Dette var en menighet med sterke meninger, men hvor kjærligheten var blitt borte. Derfor var død tro denne menighetens dype skade.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320