Monday May 01, 2023

Denne verdens ånd | Andakt om å leve hellig for Gud

I denne talen av Ove Heradstveit fra 25.04.2023 tas utgangspunkt i Efeserbrevet 2: "Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis."

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320