Monday Jun 19, 2023

Åp 7:9-17. Den store hvite skare | Bibelgjennomgang

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit

Det følgende synet minner oss om at en stor skare av mennesker blir frelst fra Guds vrede, og en gang i tiden skal de feire seieren framfor Guds trone! Vi ser her også på noe av det Bibelen sier om bortrykkelsen.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320