Monday Aug 14, 2023

Åp 10. Den lille bokrullen | Bibelgjennomgang

Bibelundervisning med noen tanker rundt Johannes Åpenbaring, av Ove Heradstveit.

Synet vi møter her er et mellomspill før den sjuende engel blåser i basunen. Det er et syn av Guds hellighet illustrert gjennom kraftige rop og tordendrønn. Guds råd er fastsatt, og apostelen Johannes skal formidle det som skal skje gjennom å tale profetiske ord. 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320